Werkwijze

AANMELDEN?
Dit kan door een mail te sturen naar contact@actinbeeld.com. Ook kan je je telefonisch aanmelden via telefoonnummer: 06-462 808 59.

HOE VERDER?
Na je aanmelding neem ik contact met je op voor het inplannen van een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij de klachten, de hulpvraag en mijn werkwijze en geef ik praktische informatie.

Vervolgens wordt er samen met jou een behandelplan gemaakt met jouw persoonlijke doelen en kan de behandeling van start gaan. Een behandelsessie duurt 60 of 90 minuten en een behandeling bestaat gemiddeld uit 10 bijeenkomsten. Er zal tijdens je behandelproces regelmatig worden geëvalueerd om te kijken hoe het met je gaat. Aan het eind kan het zijn dat je nog een traject van een aantal sessies in wil gaan of dat we besluiten de therapie te stoppen. Er kan ook worden gekeken naar eventuele doorverwijzing, als blijkt dat de therapie onvoldoende aansluit of omdat er misschien meer nodig is.

AFSPRAAK ANNULEREN?
Natuurlijk kan het voorkomen dat je (of jouw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Heb je je afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren kunnen annuleren? Gelieve de betaling te voldoen via het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur.

PRIVACY
Als vaktherapeut beeldend ben ik aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT). Daarnaast ben ik lid bij het Register Vaktherapie. Ik ben gebonden aan de beroepscode voor vaktherapeuten en de bijbehorende klachtencommissie. Sinds 2017 is de wet Wkkgz van kracht. ACTinBeeld is aangesloten bij de klachtenregeling, klachtenfunctionaris, en geschillencommissie van het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Sinds 25-05-2018 is de wet (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook heeft ACTinBeeld hiervoor een privacystatement opgesteld.

ACTinBeeld doet haar best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik, als jouw behandelend therapeut, zorgvuldig omgaat met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. ACTinBeeld is de enige die toegang heeft tot jouw gegevens in je dossier en heeft ook een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Wanneer er een andere reden is waarom ACTinBeeld gebruik moet maken van je gegevens, dan zal ACTinBeeld je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Dit kan plaatsvinden om andere zorgverleners te informeren (bijv. wanneer de therapie is afgerond of wanneer een verwijzing is naar een andere behandelaar). Of voor bijvoorbeeld geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

MEER INFORMATIE:
Privacyverklaring | ACTinBeeld
Algemene voorwaarden | ACTinBeeld

BIJ EVENTUELE KLACHTEN KUNT U TERECHT BIJ DE FVB:
Klachtenregeling Vaktherapieën | FVB

PRIVACY OP JOUW FACTUUR
Op de zorgnota die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar of gemeente gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren;
– Je naam, adres en woonplaats;
– Je geboortedatum;
– Polisnummer van de zorgverzekering;
– De datum van de behandeling;
– Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of gemeente en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode (bijv. beeldende therapie, intake of evaluatiegesprek, etc.);
– De kosten van het consult.

FACTUUR
Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling of declaratie bij je zorgverzekeraar. Na elke behandelsessie ontvang je een factuur van ACTinBeeld met daarop jouw therapie vermeldt. Je betaalt eerst zelf aan de praktijk en kan daarna de factuur (het origineel) opsturen naar je zorgverzekeraar of een andere instantie die vergoed. Het is verstandig om een kopie te maken voor je eigen administratie. Mocht je geen vergoeding krijgen, kan je de facturen aan het eind van het jaar opgeven bij de belastingdienst onder extra kosten (hier is vaak wel een inkomstenafhankelijke drempel aan verbonden).

Klik hier:
Terug naar boven.