Vergoedingen


Wil je weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding, dan hangt dit af van je (aanvullende) zorgverzekering. Neem daarom contact op met je zorgverzekeraar of klik hier om alles te lezen over vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar.

DBC (Diagnose Behandel Combinatie) 

Beeldende therapie kan geheel worden vergoed als dit onderdeel is van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC omschrijft de behandeling die hoort bij je zorgvraag (diagnose). Door gebruik te maken van een DBC kunnen de kosten van beeldende therapie verantwoord worden aan je verzekering. Een DBC kan enkel aangevraagd worden door erkende psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Indien je reeds in behandeling bent bij een erkende behandelaar waarbij er een DBC voor je is geopend, kan beeldende therapie worden opgenomen in diezelfde DBC.

Vergoeding via de zorgverzekeraar 

Vrijwel alle zorgverzekeringen vergoeden (gedeeltelijk) de kosten. Het is voor jou belangrijk na te vragen of je zorgverzekering de beroepsvereniging FVB, NVBT of NFG erkent. Wanneer één van deze beroepsverenigingen wordt erkend, is de vergoeding doorgaans via de alternatieve zorg geregeld. Deze vergoeding varieert van een deel van het sessietarief tot een bepaald max. bedrag dat jaarlijks kan worden aangesproken. Klik hier om alles te lezen over vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar.

Werkgever   

In het geval van arbeidsgerelateerde problematiek kan men een beroep doen op de werkgever. Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar werknemer en werkgever rekening mee moeten houden. Want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

Bijstandswet   

Als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet (meer) vergoedt, kun je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!
Indien je te weinig middelen hebt, bijv.  in de bijstand zit en/of schulden hebt, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds in betreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van jouw situatie. Je kunt zelf een beroep doen op het noodfonds. De therapeut zal dan, met jouw toestemming, gevraagd worden om te onderbouwen waarom therapie noodzakelijk is, met welke frequentie en wat de kosten zijn. Het noodfonds zal in de meeste gevallen uitbetalen aan de therapeut.

UWV   

Indien je een uitkering hebt via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘reïntegratie therapie’. Deze is door de cliënt zelf aan te vragen.

Zelf betalen   

Wanneer vergoeding via de zorgverzekeraar, werkgever of vergoeding uit het DBC (Diagnose Behandel Combinatie) niet aan de orde is, kan je ervoor kiezen om een vaktherapeutische behandeling zelf te betalen. Gemaakte therapiekosten kan je als bijzondere ziektekosten via de belasting terugvragen. De berekening van het drempelbedrag verschilt per jaar: Belastingdienst. 

Subsidie

Soms subsidieert de gemeente of een gemeentelijke instelling een project.

Wetlangdurige Zorg (WLZ)   

Je kunt onderzoeken of je een beroep kan doen op de WLZ: Rijksoverheid WLZ.

Klik hier:
Terug naar boven.