Leertherapie

WAT IS LEERTHERAPIE?
In een leertherapie leert de (ACT) therapeut (i.o.) zijn eigen obstakels en kwaliteiten beter kennen door problemen in te brengen die hij tegenkomt in privé en/of werksituaties. Hij zal middels het doen en ervaren anders met zijn problemen leren omgaan, met als doel het vergroten van psychologische flexibiliteit. De beroepsuitoefening kan worden geoptimaliseerd en het vermogen tot zelfreflectie en persoonlijke groei kan worden bevordert.

Het kan ook zijn dat je eerder een ACT training ‘Beleef het in Beeld’ hebt gevolgd en nieuwsgierig bent naar meer ondersteuning. Leertherapie kan zowel individueel als in groepsverband worden begeleidt, waarbij men gaat ervaren hoe het is om in de rol van de cliënt te moeten stappen. Deze begeleiding kan ook op afstand plaatsvinden middels videobellen (ACTinBeeld heeft een ZOOM licentie).

INHOUD
Er wordt gewerkt met het gedachtegoed van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i.c.m. beeldend werken. Voordat de leertherapie wordt gestart, wordt er een levensbeschrijving per mail aan ACTinBeeld toegestuurd. Hiervoor ontvang je een format met vragen die nodig zijn om zicht te krijgen met welke leerdoelen je uiteindelijk tijdens de leertherapie aan de slag wil gaan.

  • Afhankelijk van de opleidingseisen zal je leertherapie bij ACTinBeeld in één reeks gaan volgen. Mocht je langer willen doorgaan met je proces, dan kan dit altijd met ACTinBeeld worden besproken.
  • Een individuele leertherapiesessie duurt 1 uur of 1,5 uur.
  • Een groepstherapiesessie duurt minimaal 1,5 uur. De groep mag uit maximaal zes deelnemers bestaan.
  • Leertherapie kan face-to-face of online worden gevolgd.

VOOR WIE
– ACT Therapeut i.o.
– Psychosociaal Therapeut i.o.
– Professional in bezit van het certificaat ‘Beleef het in Beeld’.
– of anders ? … stuur een e-mail en stel je vraag.

(ACTinBeeld voldoet aan de eisen van de StressWise Academy)

KOSTEN
Individueel (incl. voorbereiding levensbeschrijving, rapportage en e-mail contact tussen afspraken door):
€80,- per uur | €100,- per 1,5 uur
Groepsverband (2-6 personen):
€200,- p.p. per 4 uur leertherapie blok.

Vraag naar andere mogelijkheden? Stuur een mail naar: contact@actinbeeld.com

KENNISMAKINGSGESPREK
Wanneer je individueel leertherapie wilt volgen, dan start ACTinBeeld altijd met een (kosteloos) kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch, online of face-to-face en kijken we tijdens dit gesprek of het wederzijds ‘klikt’. We bespreken jouw verwachtingen en eventuele ideeën om aan te willen werken. Verder zal ACTinBeeld uitleg geven over haar werkwijze en vragen naar mogelijke eisen die je opleiding heeft inclusief praktische zaken zoals frequentie en duur van het leertraject. Heb je voorkeur voor een groepsleertherapie? Dan is een kennismakingsgesprek op verzoek mogelijk. Bij interesse en/of vragen kan je een e-mail sturen naar: contact@actinbeeld.com