Beeldende therapie

Kort samengevat is beeldende therapie (vaktherapie) een behandelmethode voor mensen met psychosociale en psychiatrische problemen en valt onder overige psychologie. Het is een ervaringsgerichte therapie waarbij het doen centraal staat. Je gaat tijdens deze behandelvorm aan de slag met beeldend materiaal waarbij gedachten en gevoelens worden vormgegeven. Je werkt met materiaal zoals bijvoorbeeld verf, krijt, papier, klei en potlood. Je hoeft hiervoor niet creatief te zijn en dus ook geen tweede Picasso! Het gaat binnen deze behandelvorm vooral om het proces en niet om het resultaat en zal ik je als behandelaar je helpen om passende werkvormen te vinden die aansluiten bij je vraag en mogelijkheden.

Door middel van het maken van beeldende werkstukken worden gedachten en gevoelens op een andere manier zichtbaar en dus anders beleefd. Tijdens het anders beleven krijg je (nieuwe) inzichten in vaardigheden en verandermogelijkheden en kan je via het uitvoeren van ervaringsgerichte oefeningen een meer flexibele relatie met jezelf op gaan bouwen. Je wordt ook tijdens het non-verbaal werken meer bewust over de wisselwerking tussen lichaam en geest en krijg je de mogelijkheid om datgene wat je moeilijk onder woorden kan brengen, uit te drukken in een beeldend werkstuk.

Wie behandelt ACTinBeeld?
ACTinBeeld behandelt cliënten met psychosomatische en psychosociale problemen en maakt op methodische wijze gebruik van beeldende interventies i.c.m. het ACT gedachtegoed. ACTinBeeld gaat daarbij op een humoristische, empathische, confronterende en inzichtgevende manier aan de slag, waarbij je naast het ervaren van moeilijke gedachten en gevoelens op weg gaat naar waarden die voor jou belangrijk zijn!

Beeldende therapie, een aanvullende therapie?
Beeldende therapie zou een aanvullende therapie kunnen zijn wanneer bijvoorbeeld (eerdere) psychologische gesprekken en/of medicatie met onderstaande klachten voor jou nog onvoldoende helpen of hebben geholpen. Ook kan deze therapie goed bij jou aansluiten wanneer je verwacht dat vooral het doen en ervaren d.m.v. het gebruik van beeldend materiaal i.c.m. ACT meer bij je past. Een derde generatie gedragstherapie, uitgesproken als ekt. Klik hier voor meer informatie.

Interesse?
Neem telefonisch contact op (zie contactgegevens) of stuur een bericht naar: contact@actinbeeld.com

Voorbeelden van hulpvragen m.b.t. de volgende klachten en problemen:

 • Somatische onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
 • CVS (Chronische vermoeidheidssyndroom);
 • Angstklachten;
 • Overbelasting / overspannenheid;
 • Somberheidsklachten;
 • Negatief zelfbeeld;
 • Moeite met ervaren en/of uiten van gevoelens.

Voorbeelden van behandeldoelen gericht op het vergroten van meer psychologische flexibiliteit:

 • Het verwerken van verlies;
 • Grenzen leren herkennen, bepalen en aangeven;
 • Leren contact maken met je lijf en (het reguleren en uiten van) emoties;
 • Het versterken van autonomie, zelfvertrouwen en assertiviteit;
 • Zicht leren krijgen en bewust worden op je denken en handelen;
 • Leren toelaten van moeilijke gedachten en gevoelens;
 • Het verbeteren van lichaamsbeleving en het herkennen van lichaamsbeleving (interne en externe beleving);
 • Het vergroten van zelfcompassie;
 • Het leren richten op waarden die voor jou belangrijk zijn.

Meer weten over vaktherapie beeldend?
Kijk op de website van NVBT: Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie.

Klik hier:
Terug naar boven.