Beeldende therapie

WAT IS BEELDENDE THERAPIE?
Beeldende therapie (vaktherapie) is een behandelmethode voor mensen met psychosociale en psychiatrische problemen en valt onder overige psychologie. Tijdens deze ervaringsgerichte therapievorm waarbij het doen en ervaren centraal staat, ga je aan de slag met beeldend materiaal. Gedachten en gevoelens worden vormgegeven middels het gebruik van materiaal zoals bijvoorbeeld verf, krijt, papier, klei en potlood. En je hoeft hierbij absoluut niet creatief te zijn! Binnen deze behandelvorm gaat het namelijk vooral om het proces en niet om het resultaat.

Door middel van het maken van beeldende werkstukken worden gedachten en gevoelens op een andere manier zichtbaar en dus anders beleefd. Tijdens het anders beleven krijg je (nieuwe) inzichten in vaardigheden en verandermogelijkheden en kan je via het uitvoeren van ervaringsgerichte oefeningen een meer flexibele relatie met jezelf gaan opbouwen. Je wordt ook tijdens het non-verbaal werken meer bewust over de wisselwerking tussen lichaam en geest en krijg je de mogelijkheid om datgene wat je moeilijk onder woorden kan brengen, uit te drukken in een beeldend werkstuk.
Na het ervaringsgericht werken, ga je ook altijd in gesprek met mij als behandelaar. Je bespreekt wat je hebt gemaakt en wat je hebt beleefd tijdens het ervaringsgericht werken. Op deze manier kan ik je beter volgen en begrijpen tegen welke blokkades je aanloopt en wat je nodig hebt voor het maken van een vervolgstap, en dus gezocht kan worden naar passende werkvormen die aansluiten bij je vraag en mogelijkheden.

WIE BEHANDELT ACT IN BEELD?
ACT in Beeld behandelt cliënten met psychosomatische en psychosociale problemen en maakt op methodische wijze gebruik van beeldende interventies i.c.m. het ACT gedachtegoed (Acceptance & Commitment Therapy). ACT in Beeld gaat daarbij op een humoristische, empathische, confronterende en inzichtgevende manier aan de slag, waarbij je naast het ervaren van moeilijke gedachten en gevoelens op weg gaat naar waarden die voor jou belangrijk zijn!

BEELDENDE THERAPIE, EEN AANVULLENDE THERAPIE?
Beeldende therapie zou een aanvullende therapie kunnen zijn wanneer bijvoorbeeld (eerdere) psychologische gesprekken en/of medicatie met onderstaande klachten voor jou nog onvoldoende helpen of hebben geholpen. Ook kan deze therapie goed bij jou aansluiten wanneer je verwacht dat vooral het doen en ervaren meer bij je past i.c.m. het ACT gedachtegoed. Een derde generatie gedragstherapie, uitgesproken als ekt. Klik hier voor meer informatie.

INTERESSE?
Neem telefonisch contact op (zie contactgegevens) of stuur een bericht naar: contact@actinbeeld.com

Voorbeelden van hulpvragen m.b.t. de volgende klachten en problemen:

 • Somatische onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
 • CVS (Chronische vermoeidheidssyndroom);
 • Angstklachten;
 • Overbelasting / overspannenheid;
 • Somberheidsklachten;
 • Negatief zelfbeeld;
 • Moeite met ervaren en/of uiten van gevoelens.

Voorbeelden van behandeldoelen gericht op het vergroten van meer psychologische flexibiliteit:

 • Ik wil contact leren maken met mijn lichaamssignalen.
 • Ik wil beter leren omgaan met pijn.
 • Ik wil minder last hebben van mijn angst.
 • Ik wil leren omgaan met verlies.
 • Ik wil mezelf leren zijn (versterken van autonomie, zelfvertrouwen).
 • Ik wil mijn bewustwording vergroten op mijn denken, voelen en handelen.
 • Ik wil leren omgaan met moeilijke gedachten, gevoelens en situaties.
 • Ik wil aardiger voor mezelf zijn.
 • Ik wil mij minder neerslachtig voelen.
 • Ik wil minder stress ervaren.
 • Ik wil ontdekken wat voor mij belangrijk is in het leven.

MEER WETEN OVER VAKTHERAPIE?
Kijk op de website van NVBT: Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie.

Klik hier:
Terug naar boven.