Een 3- daagse Incompany: Creatief met ACT!

De training is opgebouwd uit zes kernprocessen van het ACT hexaflex, onderverdeeld in drie praktische categorieën: ‘Hoofd, Lijf en Hart’ (Model van Gijs Jansen). De cursist gaat met collega’s ervaringsgericht aan de slag met Acceptance and Commitment Therapy als gedachtegoed, en creativiteit als communicatiemiddel.
Denk aan creatieve materialen zoals verf, klei en krijt. Er wordt hierbij aandacht geschonken aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de professional die zich wil bekwamen in het creatief werken met ACT.

Als ACT professional heb je na de training:

 • Accreditatiepunten: aanvraag in werking voor Register Vaktherapie
 • Kennis over de ACT theorie/ACT hexaflex model;
 • ACT literatuur (zelf boek aanschaffen: ‘ACT in de Praktijk’ van Russ Harris t.w.v. €35,00);
 • Praktische en ervaringsgerichte kennis opgedaan middels creatieve oefeningen en rollenspellen;
 • Verdieping en vakkennis uitgewisseld op het gebied van de 3e generatie gedragstherapie ACT en beeldend werken;
 • Behandelmogelijkheden uitgebreid voor binnen het team;
 • Handleiding met creatieve werkvormen voor tijdens het aanbieden van een ACT behandeling;
 • Bewijs van deelname ontvangen.
 • Meer flexibiliteit ontwikkeld binnen het eigen werkveld en met zichzelf.
 • Ruimte vrijgemaakt voor het vastleggen van eigen reflecties en het kunnen vertalen naar de eigen praktijk.
 • Tussen de trainingsdagen thuiswerk gemaakt op het gebied van ACT & Creativiteit.
 • De zes kernprocessen leren herkennen door inbreng van casuïstiek uit eigen praktijk en door gebruik te maken van het ACT intervisiemodel die in de USA is ontwikkeld: het Portland Model.

STUDIEBELASTING:
De studiebelasting bedraagt 18 uur contacttijd verdeeld over 3 dagen (exclusief thuiswerk).
Totaal thuiswerk: 2 a 4 uur per week / eindtoets 3 uur = max. 15 uur.

Stuur voor een offerteaanvraag of deelname een bericht naar:
contact@actinbeeld.com